1

Choose Project to Support

2

Choose type of Fundraiser

3

Personalise Your Fundraiser

4

Publish Your Fundraiser

Flickors rätt till utbildning

Din gåva gör skillnad för flickor som tas ur skolan och tvingas in i barnäktenskap.
Erikshjälpen hjälper flickor att fortsätta skolan och välja sin egen
framtid.Läs mer: www.erikshjalpen.se/loisa

Choose Project Read More...

Rent Vatten

Din gåva gör skillnad för barns rätt till rent vatten. Genom att borra brunnar och undervisa om hygien kan barnen få en bättre och tryggare start i livet. Att hämta vatten ses i många afrikanska länder som en kvinnosyssla och
många kvinnor och flickor måste i dag gå mycket långt för att hämta det.
Med en brunn i byn ökar chansen att flickorna får gå i skolan.

Choose Project Read More...

Erikshjälpens allmänna arbete

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som arbetar i fler än 20
länder. Ända sedan starten 1946 har barnen stått i centrum. Det var då
den svårt blödarsjuke Erik Nilsson som 17-åring grundlade organisationen
till förmån för utsatta barn. Erikshjälpens vision är att förändra
världen genom att ge liv åt barns drömmar.Läs mer: http://www.erikshjalpen.se

Choose Project Read More...